Privacyverklaring

Doeleinden verwerking

Auto-import Advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: onze dienstverlening optimaliseren

Wettelijke grondslag verwerking

Auto-import Advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Auto-import Advies B.V.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Auto-import Advies B.V. verstrekt, dan kan betrokkene geen bericht of nieuwsbrief ontvangen.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

Auto-import Advies B.V. heeft e-mail adressen, namen en telefoonnummers van website bezoekers uit de volgende bron verkregen: de door betrokkene zelf ingevulde gegevens op de site.

Dit betreft geen openbare bron.

Ontvangers persoonsgegevens

Auto-import Advies B.V. zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Auto-import Advies B.V. worden bewaard tot het moment dat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Hierna zullen uw persoonsgegevens uit de systemen worden verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering

Auto-import Advies B.V. gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van het nemen van besluiten gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) van uw persoonsgegevens.

Auto-import Advies B.V. hanteert de volgende onderliggende logica ten aanzien van voornoemde geautomatiseerde besluitvorming: E-mail adresgegevens worden gebruikt om betrokkene de nieuwsbrief te doen toekomen.

Voornoemde geautomatiseerde besluitvorming dient het volgende belang/de volgende belangen van betrokkene: het aan betrokkene kunnen verstrekken waar hij/zij om verzocht heeft.

Op basis van voornoemde geautomatiseerde besluitvorming kunnen de volgende gevolgen voor betrokkene worden verwacht: betrokkene ontvangt via de mail waar hij/zij om verzocht heeft.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Auto-import Advies B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Auto-import Advies B.V. verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Auto-import Advies B.V. doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Auto-import Advies B.V.
Broekhoekweg 42
7582 PT Losser
info@zorgeloosimporteren.nl
053 – 711 8877

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door via email of per post een verzoek in te dienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Auto-import Advies B.V., neem dan contact op met Auto-import Advies B.V. via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.